On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox Google connection

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

When I do a search with FireFox and it transfers to Google, does google save my search history?

When I do a search with FireFox and it transfers to Google, does google save my search history?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have a look. https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=does+google+save+my+search+history Firefox is not a search provider. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

No, it did not solve my problem. This is a privacy issue.

For the search, I first login to Firefox. I understand that for a search, I am passed off to Google. I need to know if my credentials of my account are passed off to Google because of this search. Again, I first sign in to Firefox. Privacy issue. Don't want my info sent to Google. I hope that this makes it more clear.

Hữu ích?

more options

Firefox doesn't have it's own search it uses the standard default install for it's search engine. So unless you have a set home page search engine the default is used. Unless you sign into Google and do searches it will have searches on your Google data.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.