Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to Open Google and Youtube. Potential Security Issues

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi darkkiller131

more options

Hello, I have a problem with firefox and it's recently unable to open Google and Youtube due to HTTP Strict Transport Security (HSTS) with an error Code : SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I have done the steps in here : https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites I don't have any third-party Antivirus

I have also do about:config security.enterprise_roots.enabled by changing to true. It works but unfortunately youtube is broken when i set it to true.

I can't also accept the risk and continue since there's no button that says it.

Thank you

Hello, I have a problem with firefox and it's recently unable to open Google and Youtube due to HTTP Strict Transport Security (HSTS) with an error Code : SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER I have done the steps in here : https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites I don't have any third-party Antivirus I have also do about:config security.enterprise_roots.enabled by changing to true. It works but unfortunately youtube is broken when i set it to true. I can't also accept the risk and continue since there's no button that says it. Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Installed MalwareByte and Scanned. Fixed it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What security software are you running?

Hữu ích?

more options

If by security software means antivirus, I only have windows defender, no third-party antivirus

Hữu ích?

more options

Are you using VPN/proxy? And what Addons are installed.

Hữu ích?

more options

Not using any VPN or proxy ? No Addons are installed. I fully reinstalled Firefox after I got the problem

Hữu ích?

more options

Read somewhere Kasperky was at issue similar to this.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Installed MalwareByte and Scanned. Fixed it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.