Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download Pane & Library UI no longer displays download speed and size of download

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franpa

more options

How do I restore the display of this vital information? Why was it removed in the first place???

Information that is missing: - Time elapsed since download began (and time remaining if file size is known) - Amount downloaded - Total size of the file being downloaded (if known) - Download speed

Edit: This is at least the case for downloads where the conclusion results in the file being opened, instead of saved: https://cdn.discordapp.com/attachments/628080126630035466/993530387601043557/unknown.png

How do I restore the display of this vital information? Why was it removed in the first place??? Information that is missing: - Time elapsed since download began (and time remaining if file size is known) - Amount downloaded - Total size of the file being downloaded (if known) - Download speed Edit: This is at least the case for downloads where the conclusion results in the file being opened, instead of saved: https://cdn.discordapp.com/attachments/628080126630035466/993530387601043557/unknown.png

Được chỉnh sửa bởi Franpa vào

Giải pháp được chọn

I'm thinking the confusion is stemming from a download where Firefox did not know the final size of the file, why it doesn't show the download speed in this scenario is anybodies guess.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Franpa , The Downloads Panel shows your download rate. See image -

Hữu ích?

more options

Try downloading a file that's configured to Open when download completes.

Hữu ích?

more options

RobertJ said

Hi Franpa , The Downloads Panel shows your download rate. See image -

Here is how it looks for me: https://cdn.discordapp.com/attachments/628080126630035466/993530387601043557/unknown.png in the pane and in the Library.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I'm thinking the confusion is stemming from a download where Firefox did not know the final size of the file, why it doesn't show the download speed in this scenario is anybodies guess.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.