Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync Please help

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please help I uninstalled the Firefox browser for a while then I returned to it I remember my account and the password ... it proceeded but just I pressed to finish a message came out

Primary account email required for sign-in  ? I did not create another account And even I created I know of my email addresses and all I tried but not succeeded. Please help I need to restore all of my saved passwords This account I use now I created just five minutes ago This one is not able to restore my passwords please help Is it my old account has been stolen by someone ? I never faced with such a problem Many times I uninstalled the browser then I log in and complete the syncing

Please help I uninstalled the Firefox browser for a while then I returned to it I remember my account and the password ... it proceeded but just I pressed to finish a message came out Primary account email required for sign-in ? I did not create another account And even I created I know of my email addresses and all I tried but not succeeded. Please help I need to restore all of my saved passwords This account I use now I created just five minutes ago This one is not able to restore my passwords please help Is it my old account has been stolen by someone ? I never faced with such a problem Many times I uninstalled the browser then I log in and complete the syncing
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Otherwise, please tell me how I can manage with and contact the administration

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I have a recovery codes How can I use ?

Hữu ích?

more options

I suppose you mean the long 32-character recovery key as ten digit recovery codes are for 2FA ?

Do you still have access to the (primary) email account you used to create the Firefox Account ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.