Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Global Fun.earth

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

I just got a Windows 10 update and after that a page appeared on my Firefox for Global Fun.earth . I cannot get rid of it. Help....

I just got a Windows 10 update and after that a page appeared on my Firefox for Global Fun.earth . I cannot get rid of it. Help....

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi psg4, Did it set as your Home Page?

How to set the home page https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.