Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not getting push notifications

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi skraelos

more options

Hello,

The issue is as follows: unless I use 'alerts.useSystemBackend = true' (which I don't want to do), I'm not getting any push notifications.

Using this test site: https://www.bennish.net/web-notifications.html - the logs goes as follows: Notification #1 queued for display Notification #1 closed

What I've tried: troubleshooting mode, reinstalling firefox, using a completely fresh&clean installation, and even reinstalling windows. Even after reinstalling windows and immediately installing firefox, the problem persists. However, it doesn't happen on another machine I've tested on, everything works perfectly there.

What could possibly be the problem? Please help!

Hello, The issue is as follows: unless I use 'alerts.useSystemBackend = true' (which I don't want to do), I'm not getting any push notifications. Using this test site: https://www.bennish.net/web-notifications.html - the logs goes as follows: Notification #1 queued for display Notification #1 closed What I've tried: troubleshooting mode, reinstalling firefox, using a completely fresh&clean installation, and even reinstalling windows. Even after reinstalling windows and immediately installing firefox, the problem persists. However, it doesn't happen on another machine I've tested on, everything works perfectly there. What could possibly be the problem? Please help!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Notifications from where and what site- not test site.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

I've tried several sites, for instance pathofexile.com and 4chan.org

Hữu ích?

more options

Small update:

I'VE FOUND THE CULPRIT! I'm not getting any notifications while NVidia Shadowplay (overlay) is on. As soon as I turn it off, the notifications come back. How do I fight this behavior? I'd like to keep the notifications while also keeping the overlay on...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.