Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Raspberry Pi

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Raspberry Pi B+ v2 latest OS and upgrades

Trying to install Firefox. sudo apt-get install firefox appears to work with Firefox appearing in applications list. But click on it, get busy indicator for ~10 sec, then nothing. Rpi reverts to normal idle screen awaiting input.

If I try to install again get message that already have latest verson 91.10.0esr-1-deb11u1+rpi

Help please

Raspberry Pi B+ v2 latest OS and upgrades Trying to install Firefox. sudo apt-get install firefox appears to work with Firefox appearing in applications list. But click on it, get busy indicator for ~10 sec, then nothing. Rpi reverts to normal idle screen awaiting input. If I try to install again get message that already have latest verson 91.10.0esr-1-deb11u1+rpi Help please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Just download, unzip, and run. I assume it can be done this way on Raspberry. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-esr

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.