Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When using instagram, text will highlight without clicking and dragging.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Narkul

more options

TItle.

TItle.

Được chỉnh sửa bởi Narkul vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Looks like a stuck key causing the highlight of text. Or the mouse button is failing.

Hữu ích?

more options

It doesn't happen in other browsers though. Only Firefox.

Hữu ích?

more options

I've done several complete wipes of firefox and still, it's a problem. Clean install, no extensions. Occasional freezes too with multiple tabs open.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.