Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

arabic language support

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I have update to 102.0 (64-bit) and faced aproblem with arabic language

I have update to 102.0 (64-bit) and faced aproblem with arabic language
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you using the Arabic version of FireFox?

Hữu ích?

more options

As usual all previous versions are standard and the arabic is well, i face it at Tweeter site till now.

Hữu ích?

more options

The problem appear again

Hữu ích?

more options

Clear cache/history and try again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.