Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Internet Favourites transfer from Windows 7 to Windows 10

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello,

My favourites disappeared after migration from Windows 7 to Windows 10. How do I get my favourites back?

George

Hello, My favourites disappeared after migration from Windows 7 to Windows 10. How do I get my favourites back? George

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

I assume you have 2 different devices.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

No, same laptop, just an upgrade from Windows 7 to 10. Lost all my Bookmarks. Was wondering if there was any way for Firefox to help with recovering them.

Hữu ích?

more options

Then you need to revert back to win7 as a upgrade will save all old data to windows.old that is where the data from the previous O/S is store. So restore Win7 back and then you have to export your bookmark so you can restore them back to Win10 install firefox.

Restore bookmarks from backup or move them to another computer https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.