Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Strange Popup on Wifi Menu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi r7pxrv

more options

Hello! Hoping someone can help with this new (to me) issue. I've searched and can't seem to find any articles/threads.

When I open the wifi menu on my laptop, I also see a media player featuring a video I watched three days ago (image attached). I've used my computer several times since then and didn't notice it. It also doesn't appear to be functional, as when I click play, nothing happens.

Is there a setting I'm missing to get this to go away and to prevent it from coming back again?

Thanks in advance!

Hello! Hoping someone can help with this new (to me) issue. I've searched and can't seem to find any articles/threads. When I open the wifi menu on my laptop, I also see a media player featuring a video I watched three days ago (image attached). I've used my computer several times since then and didn't notice it. It also doesn't appear to be functional, as when I click play, nothing happens. Is there a setting I'm missing to get this to go away and to prevent it from coming back again? Thanks in advance!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Take a look here, I think this is the same issue.

HTH,

Jay

Được chỉnh sửa bởi r7pxrv vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.