Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suppress Autofill

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I am using Ancestry.com - and Firefox keeps trying to autofill fields it has no business with or understanding of. While autofill is handy at times, it's a downright nuisance - making my research way more tedious because I have to continually erase its autofilled data as erroneous. Is there a simple and temporary way to stop autofill?

I am using Ancestry.com - and Firefox keeps trying to autofill fields it has no business with or understanding of. While autofill is handy at times, it's a downright nuisance - making my research way more tedious because I have to continually erase its autofilled data as erroneous. Is there a simple and temporary way to stop autofill?

Giải pháp được chọn

It does come up with to save or not - this feature is either enabled or disabled you can't have it both way. AFAIK from my use once you turn it on it is on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It does come up with to save or not - this feature is either enabled or disabled you can't have it both way. AFAIK from my use once you turn it on it is on.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.