Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Notifications don't work

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Absolutely no websites seem to ask the user for allowing notifications, nor can i add them to my notification list myself (not a firefox feature). I also have no way to enable Firefox's notifications in Windows 10's action center, for there is no option.

Absolutely no websites seem to ask the user for allowing notifications, nor can i add them to my notification list myself (not a firefox feature). I also have no way to enable Firefox's notifications in Windows 10's action center, for there is no option.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Most times notifications are controlled from within the Windows O/S. So screenshot of where you looking at the notifications at?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.