Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi liang2010

more options

I can't open anything in the browser. It always says "secure connection failed" and I cannot reach anything get anywhere within the use of the browser. No matter what I do try. I have looked at a number of workarounds posted online but nothing seems to work. I need some help. I use Windows 10

I can't open anything in the browser. It always says "secure connection failed" and I cannot reach anything get anywhere within the use of the browser. No matter what I do try. I have looked at a number of workarounds posted online but nothing seems to work. I need some help. I use Windows 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, you can reference to the article link to identify what is your current problem occurred. https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect

And the the answered similar question on Mozilla Support Forum: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364559