On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm locked out of my developer account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Trying to login to update one of my many published Firefox plugins. It won't take any code from Google Authenticator (Firefox channel), and it won't take any of my saved recovery codes for Firefox. What's going on? I can't even get any support or ask a question from that account.

BTW, the email for the account in question is [edited email from public] @gmail.com

Of course, I can leave the plugins unsupported, but I don't think that's what you want. Any help will be welcome.

F. Ruiz

Trying to login to update one of my many published Firefox plugins. It won't take any code from Google Authenticator (Firefox channel), and it won't take any of my saved recovery codes for Firefox. What's going on? I can't even get any support or ask a question from that account. BTW, the email for the account in question is [edited email from public] @gmail.com Of course, I can leave the plugins unsupported, but I don't think that's what you want. Any help will be welcome. F. Ruiz

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I recommend that you contact the add-ons team directly through their community forum at:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/addons-mozilla-org/109

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.