Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"This file contains a virus or malware." download popup won't go away

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1990 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pat H

more options

Firefox version: 102.0 (64-bit) System: Windows 10 21H2

I recently downloaded a file that may have had some sort of virus or malware. The file came up negative in Windows Defender and Malwarebytes but I deleted it anyways; however, I still get a download popup every time I open Firefox telling me that "This file contains a virus or malware." I've cleared the download library and browser history (cookies, cache, etc.) but I still get the popup from the Firefox.

Is there any known fix for this? Thanks!

Firefox version: 102.0 (64-bit) System: Windows 10 21H2 I recently downloaded a file that may have had some sort of virus or malware. The file came up negative in Windows Defender and Malwarebytes but I deleted it anyways; however, I still get a download popup every time I open Firefox telling me that "This file contains a virus or malware." I've cleared the download library and browser history (cookies, cache, etc.) but I still get the popup from the Firefox. Is there any known fix for this? Thanks!

Giải pháp được chọn

Fixed. I refreshed Firefox and that seemed to fix the issue. I should also note that by "popup" in my initial post, I meant the Firefox download notification.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Fixed. I refreshed Firefox and that seemed to fix the issue. I should also note that by "popup" in my initial post, I meant the Firefox download notification.

Được chỉnh sửa bởi Pat H vào