Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WHaT Just HappeneD? (Magical restart)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

(Again, didn't know what topic to choose). I just submitted a complaint about Firefox losing all my browser tabs upon restart -- and then after closing that window and re-opening the browser, everything was back to normal! Tabs, toolbars, everything. Whew !

Is there a miniature, stripped version of Firefox that runs when some utilities update?

Duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381201

(Again, didn't know what topic to choose). I just submitted a complaint about Firefox losing all my browser tabs upon restart -- and then after closing that window and re-opening the browser, everything was back to normal! Tabs, toolbars, everything. Whew ! Is there a miniature, stripped version of Firefox that runs when some utilities update? ''Duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381201''

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào