Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my computer keeps freezing when using firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

my desktop computer keeps freezing. after shuting firefox and reopening it, it comes up with 'an old version of firefox is running in the background. firefox needs to close this to continue'. How do I delete an old version please I am running windows 7, 64 bit pro

my desktop computer keeps freezing. after shuting firefox and reopening it, it comes up with 'an old version of firefox is running in the background. firefox needs to close this to continue'. How do I delete an old version please I am running windows 7, 64 bit pro

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

With Windows 7 support ended the latest browser might not install because Windows 7 lack the security updates to run the latest Browser. Some software will not install if the OS is out if date. And you can only install the last browser that work for that OS and it might not be the latest firefox. Otherwise you have to uninstall from the control panel.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

Dropa said

And you can only install the last browser that work for that OS and it might not be the latest firefox.

from https://www.mozilla.org/firefox/102.0/system-requirements/ Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit) Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11

Hữu ích?

more options

Can you post a similar screenshot showing what you have installed. see screenshot --> https://paste.opensuse.org/4021521

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.