Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video Play

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hi I have a problem playing videos available on skynews.com.au where the white rotating dots within the black circle just keep rotating and loading does not occur. I assume this to be a result of a setting problem because it does not occur on another browser on my desktop computer.

Any advice?

Cheers Peter Meade

Hi I have a problem playing videos available on skynews.com.au where the white rotating dots within the black circle just keep rotating and loading does not occur. I assume this to be a result of a setting problem because it does not occur on another browser on my desktop computer. Any advice? Cheers Peter Meade
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.