On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on macOS

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matheus

more options

Hi guys.

I'm wondering if it's possible to send tab from macOS Firefox to another device... I couldn't find any clue to achieve that, since that right click doesn't have the option to send tab throughout the devices like on windows.

Tks.

Hi guys. I'm wondering if it's possible to send tab from macOS Firefox to another device... I couldn't find any clue to achieve that, since that right click doesn't have the option to send tab throughout the devices like on windows. Tks.

Giải pháp được chọn

I don't know why but it seems that I've lost the session and of course the option wasn't there. My bad ˆˆ'

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

A screenshot of the options when you right click on a tab would be helpful. Let me fire up my mac and post a screenshot of the options. You are signed into Sync on the mac right?

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I don't know why but it seems that I've lost the session and of course the option wasn't there. My bad ˆˆ'

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.