Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox installed an update and now I get an error message

more options

Firefox auto-installed an update and now when I try to open the browser, I receive this

Error: Platform version '102.0' is not compatible with minVersion >=101.0.1 maxVersion<=101.0.1

How can I fix this???

Firefox auto-installed an update and now when I try to open the browser, I receive this Error: Platform version '102.0' is not compatible with minVersion >=101.0.1 maxVersion<=101.0.1 How can I fix this???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, this sometimes happens for unknown reasons -- an older file wasn't replaced during the update.

Please download the full installer and run it to re-update your installation. You can use the link in the following article to get the installer: Custom installation of Firefox on Windows.

Success?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.