Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has become very slow since two weeks.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Firefox has become very slow for some two weeks om my desktop with Linux Xubuntu 18.04. Some sites can be approached without problems except for the speed, other sites are opened after some time, but freeze so that scrolling and clicking on links won't work. I tried to find an answer in the Settings......

Firefox has become very slow for some two weeks om my desktop with Linux Xubuntu 18.04. Some sites can be approached without problems except for the speed, other sites are opened after some time, but freeze so that scrolling and clicking on links won't work. I tried to find an answer in the Settings......

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.