Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Methods to copy a single bookmark to multiple Firefox users

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bhartung

more options

Hi,

We use a cloud-based ERP system. To access it, we use a bookmark for users to get to the initial login screen in Firefox. There has been a change in the login screen that will require us to use a different URL. We have about 75 PCs with many having multiple user profiles for Firefox that need the new URL.

I know how to quickly copy and paste the bookmark by remoting into a PC and then doing a copy/paste from the bookmarks toolbar on my PC to the bookmark toolbar on the remote PC.

I could also create a procedure for users to create their own bookmark but I think some users would find that a challenge.

I'd like to make this process more of a silent install but haven't figured out how to manage it.

We're currently all Windows 10 Pro using Firefox v101.0.1 64-bit.

Any suggestions?

Thanks.

Hi, We use a cloud-based ERP system. To access it, we use a bookmark for users to get to the initial login screen in Firefox. There has been a change in the login screen that will require us to use a different URL. We have about 75 PCs with many having multiple user profiles for Firefox that need the new URL. I know how to quickly copy and paste the bookmark by remoting into a PC and then doing a copy/paste from the bookmarks toolbar on my PC to the bookmark toolbar on the remote PC. I could also create a procedure for users to create their own bookmark but I think some users would find that a challenge. I'd like to make this process more of a silent install but haven't figured out how to manage it. We're currently all Windows 10 Pro using Firefox v101.0.1 64-bit. Any suggestions? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks. This will take a bit to work through but it looks like something I can use.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.