Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio not working when opening pages with firefox after installing Win11

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jim

more options

audio not working when opening pages with firefox after installing Win11

audio not working when opening pages with firefox after installing Win11

Giải pháp được chọn

I had installed The wrong version of Windows on a bootable ISO image I created. I had loaded Win Pro N instead of Win Pro. Win Pro N is a European version that does not include Windows Media Player.

After installing Win Pro my sound started working properly. Thanks.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Take a look at this thread and show your settings for sound output. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381775#answer-1516973

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I had installed The wrong version of Windows on a bootable ISO image I created. I had loaded Win Pro N instead of Win Pro. Win Pro N is a European version that does not include Windows Media Player.

After installing Win Pro my sound started working properly. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.