Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube super thanks cannot change message

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

When I try to change the message of a super thanks donation in Firefox on Linux it's not possible. On the other hand when I try the same thing on Chromium it's totally possible so I wonder why that is happening.

When I try to change the message of a super thanks donation in Firefox on Linux it's not possible. On the other hand when I try the same thing on Chromium it's totally possible so I wonder why that is happening.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What OS? Try downloading Firefox from Mozilla, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

I have tried it on both Windows 10 and Linux and both didn't work. Even when starting in troubleshooting mode.

Hữu ích?

more options

Link to YT super thanks?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.