Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

passwords lost

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

I have 2 Firefox accounts and I want to import or copy my passwords for the account that still has them to the one that has lost them. I synced one account in Firefox BETA that has my passwords. My other account I used to sign in on Firefox and all logins and passwords are gone. How can I do this and not loose my passwords I have in the BETA version?

I have 2 Firefox accounts and I want to import or copy my passwords for the account that still has them to the one that has lost them. I synced one account in Firefox BETA that has my passwords. My other account I used to sign in on Firefox and all logins and passwords are gone. How can I do this and not loose my passwords I have in the BETA version?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sync is only for one account Sync not to sync to another account.

https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/sync

Hữu ích?

more options

If you haven't done so already, Export your "Beta" passwords to a file as a backup. You can 'Import passwords from a file' into your other Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.