Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Desktop browser doesn’t seem to recognize cookie settings

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shutterbug92

more options

Hi! I have the Firefox browser on my MacBook Pro and I also use the Mozilla VPN. I’ve been trying to sign into my Firefox account for several weeks now and keep getting a ‘Cookies and local storage are required’ error message. The problem is that cookies are already enabled. I have tried restarting, updating the browser, doing it with the VPN on and off, listing firefox as an exception, and everything else I can think of. I’m currently entering this on my phone, because the browser also won’t let me sign into my account on my laptop without enabling cookies and local storage.

Any suggestions? I keep getting stuck in a loop.

Hi! I have the Firefox browser on my MacBook Pro and I also use the Mozilla VPN. I’ve been trying to sign into my Firefox account for several weeks now and keep getting a ‘Cookies and local storage are required’ error message. The problem is that cookies are already enabled. I have tried restarting, updating the browser, doing it with the VPN on and off, listing firefox as an exception, and everything else I can think of. I’m currently entering this on my phone, because the browser also won’t let me sign into my account on my laptop without enabling cookies and local storage. Any suggestions? I keep getting stuck in a loop.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What version of Firefox? Can you post a screenshot of your cookie settings section?

Hữu ích?

more options

Only in the jankiest way possible, since the problem is on the laptop and I can only access the support site from my mobile, but here are my terrible screenshots. I’m running version 101.0.1, which is the most up to date one I saw.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.