Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Ajatix Drop Down Menus not working with Firefox

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use Ajatix drop down menus in my website https://luresnreels.com. My .css and .js files in my website don't function apparently. The drop down menus do not work in Firefox, but do work in Chrome and Edge. Looks like it's not working on my iPhone also. I have a new desktop computer with Windows 11 home edition. Ajatix used to work fine on my old Windows 10 computer. What to do? Thanks

I use Ajatix drop down menus in my website https://luresnreels.com. My .css and .js files in my website don't function apparently. The drop down menus do not work in Firefox, but do work in Chrome and Edge. Looks like it's not working on my iPhone also. I have a new desktop computer with Windows 11 home edition. Ajatix used to work fine on my old Windows 10 computer. What to do? Thanks

Được chỉnh sửa bởi ron151 vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Going to that link I just get text not a html page? So you sure your css/js is configured correctly on the page? I used Chrome and showing me just text format.

Hữu ích?

more options

Thanks for the comment. I think you're right. I'll have to check.

Hữu ích?

more options

The Web Console shows that is a 404 error with luresnreels.js and Firefox gets an HTML error page,

GET https://luresnreels.com/luresnreels.js [HTTP/2 404 Not Found 339ms]

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.