Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can I save old data to a new install of firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

can I save old data to a new install of firefox?

''can I save old data to a new install of firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

On my system (a Linux OS) a new install would use the existing data. If you get a new profile, you can copy data from the old profile to the new.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data#w_what-information-is-stored-in-my-profile

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.