Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search window in starting page does not work?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ola.harstrom

more options

When I try to search for something directly from the Firefox starting page I get no results but instead find myself transferred to the home page of the search engine. (Ecosia)

Is this by design or an error?

Thanks in advance.

When I try to search for something directly from the Firefox starting page I get no results but instead find myself transferred to the home page of the search engine. (Ecosia) Is this by design or an error? Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Did you check your search setting?

Hữu ích?

more options

What OS? What version of Firefox?

Hữu ích?

more options

I run IOS 15.5 with Firefox Daylight 100.1 (9384).

Checked my settings but could not identify a parameter which would change this behavior.

Hữu ích?

more options

This is section is for Desktop, but here is a screenshot of setting for Firefox on IOS.

https://paste.opensuse.org/37652549

Hữu ích?

more options

Thanks.

Walked through the settings without being able to find one that solbes the issue.

Will perhaps have to wait for upgrades of Firefox and IOS.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.