Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla VPN doesnt work on Kubuntu or Ubuntu 22.04 LTS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Unknown error code 100 Could not find the program '/snap/firefox/1154/usr/lib/firefox/firefox' Please send a full bug report at https://bugs.kde.org.

Unknown error code 100 Could not find the program '/snap/firefox/1154/usr/lib/firefox/firefox' Please send a full bug report at https://bugs.kde.org.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

The product that you refer to is one of our premium products. In order to get premium support from a dedicated agent, please select the product below to submit your question: