Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox stops working when I use Quilbot Grammar Checker

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi themarshcats

more options

I get a message saying that the Quilbot site is slowing Firefox down. then all I can do is to turn the computer off altogether. Nothing else works. Not Alt Ctr Dlt to get to Task Manager even.

I get a message saying that the Quilbot site is slowing Firefox down. then all I can do is to turn the computer off altogether. Nothing else works. Not Alt Ctr Dlt to get to Task Manager even.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Firefox has it's own spellchecker is there a problem that one doesn't work? Not sure why you would use Quilbot as also FireFox has nothing related or can control what Quilbot does.

Hữu ích?

more options

Quillbot is not a spellchecker per se , it is a grammar correction tool.

Hữu ích?

more options

Something is wrong if it's killing your system.

Hữu ích?

more options

Thanks. It would be nice to know what it is though. Did try a different Grammar checker and that had the same effect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.