Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zap2it web page is blank

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 38 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I try to go the the site https://tvlistings.zap2it.com/ it show top part of page while it tries to retrieve TV listings, but then the whole page goes blank. It still goes blank when in troubleshooting mode.

Works with Microsoft Edge browser. Any ideas?

When I try to go the the site https://tvlistings.zap2it.com/ it show top part of page while it tries to retrieve TV listings, but then the whole page goes blank. It still goes blank when in troubleshooting mode. Works with Microsoft Edge browser. Any ideas?

Giải pháp được chọn

Update: I went and did a Refresh, now the Zap2it web page is viewable. I should have copy troubleshooting information to clipboard before refresh, but didn't. Oh well.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Update: I went and did a Refresh, now the Zap2it web page is viewable. I should have copy troubleshooting information to clipboard before refresh, but didn't. Oh well.

Hữu ích?

more options

If this happens again then try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.