Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo email garbled

  • 9 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Recently, when I use this browser, some of my Yahoo emails received are garbled and resemble computer code. But I don't have this problem if I use Chrome or my android phone. It is a recent problem and does not affect all my emails.

Recently, when I use this browser, some of my Yahoo emails received are garbled and resemble computer code. But I don't have this problem if I use Chrome or my android phone. It is a recent problem and does not affect all my emails.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi ddelano202 vào

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Can you attach a screenshot?

more options

See attached screenshot as an example

more options

No screenshot attached

more options

Note that the screenshot is in the question part at the top.

Looks that you get the raw source of the email for some reason and not the processed email.

more options

Unfortunately, I still have this problem and will continue to look for a solution. Thanks

more options
more options

I'm not able to replicate the issue. see screenshot ---> https://paste.opensuse.org/77346515 Your yahoo looks different, how are you accessing your yahoo mail?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

I see now... The screenshot is not even in the browser. That's the mail app from Win11. see screenshot smh

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào