Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Loosing ALL cookies when Firefox session ended

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IanM

more options

I've just done a clean install of Windows 11 12H2 and, consquently, FireFox.

Don't know why I'm loosing all cookies when Firefox session ended.

Firefox 101.0.1 x64 OS Windows 11 Pro v 21H2 (Build 22000.776)

I've just done a clean install of Windows 11 12H2 and, consquently, FireFox. Don't know why I'm loosing all cookies when Firefox session ended. Firefox 101.0.1 x64 OS Windows 11 Pro v 21H2 (Build 22000.776)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello,

You're in permanent browsing mode. To turn it of got into your setting, "Privacy & Security", Scroll down to "History" and uncheck "Always use private browsing mode". After this you will have to restart your browser, but this will fix your problem!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

You're in permanent browsing mode. To turn it of got into your setting, "Privacy & Security", Scroll down to "History" and uncheck "Always use private browsing mode". After this you will have to restart your browser, but this will fix your problem!

more options

Thank you for your quick resp;onse. All OK now!!