Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox uses too much data

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DigDeep

more options

I played same Youtube video on Firefox and on Edge and Firefox uses way more data(I/O write bytes) I/O writes and I/O Read bytes than Edge. I added the screenshot.

pm: I ran Firefox in Safe mode and with Sessionstore disabled . Some say it is because of History, but I dont want to delete it.

I played same Youtube video on Firefox and on Edge and Firefox uses way more data(I/O write bytes) I/O writes and I/O Read bytes than Edge. I added the screenshot. pm: I ran Firefox in Safe mode and with Sessionstore disabled . Some say it is because of History, but I dont want to delete it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

These are same tabs opened in both browsers, Firefox keeps on writing, dont know why.

Hữu ích?

more options

So unless it's making the computer slow that's the least of the worry.

Hữu ích?

more options

Dropa je rekel

So unless it's making the computer slow that's the least of the worry.

I think better solution is to use Edge, I used Firefox for years, since my first pc, but this is to much.

Hữu ích?

more options

Anybody knows why Firefox uses much more data than Edge for the same pages?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.