Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot open attachments in emails on Mac computer

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EmilyDrzymala

more options

Cannot open attachments in emails on Mac computer. Get message to open site in new window, it never use to do this before.

Cannot open attachments in emails on Mac computer. Get message to open site in new window, it never use to do this before.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi John, Would you mind sending us a screenshot of what you're seeing? For instructions, see How do I create a screenshot of my problem?.

more options

When I try to open an attachment the screen is blank and at the top it reads: pdf .js viewer." I need help! reading attachments is crucial to my work.