Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell Check not working.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Trinovantes

more options

Dear Sir or Madam,

I'm running 101.0.1 and spell check no longer works on any mail app like Gmail, Outlook, Yahoo, BT Mail. If I use Chrome or Edge then spell check works correctly. This is despite my Firefox Settings being as below.....

Language Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from Firefox. ENGLISH GB Set Alternatives… ENGLISH GB Choose your preferred language for displaying pages. Choose… ENGLISH (United Kingdom) (en-gb) Check your spelling as you type = Tick (Yes)

Could you please advise a fix?

Kind regards,

Neil.

P.S. If I use Chrome or Edge then spell check works correctly.

Dear Sir or Madam, I'm running 101.0.1 and spell check no longer works on any mail app like Gmail, Outlook, Yahoo, BT Mail. If I use Chrome or Edge then spell check works correctly. This is despite my Firefox Settings being as below..... Language Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from Firefox. ENGLISH GB Set Alternatives… ENGLISH GB Choose your preferred language for displaying pages. Choose… ENGLISH (United Kingdom) (en-gb) Check your spelling as you type = Tick (Yes) Could you please advise a fix? Kind regards, Neil. P.S. If I use Chrome or Edge then spell check works correctly.

Giải pháp được chọn

Hi Dropa,

You are correct, I no longer had a dictionary installed. I have no idea how it has suddenly disappeared from Firefox though. I installed "British-English Dictionary (GB) by darmeth" and now have a functioning spell check for my emails.

Thank you very much for your help and assistance.

All the best.

Neil.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What version of FireFox language version are you using.

Hữu ích?

more options

Hi Dropa,

Thank you for your response.

Version 101.0.1buildid20220608.170832 Last Updated 20 June 2022

Cheers,

Neil.

Hữu ích?

more options

Language version? Like EN or GB....

Hữu ích?

more options

It is possible that you confused dictionary with language pack and that you actually do not have a dictionary installed.

Do you have a dictionary installed and selected?

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

You can look here for dictionaries:

Note that for spell check you need a dictionary. A language pack provides string translations for the user interface.

You can check on the about:config page whether layout.spellcheckDefault is set to 1 (multi-line) or 2 (single-line).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi Dropa,

You are correct, I no longer had a dictionary installed. I have no idea how it has suddenly disappeared from Firefox though. I installed "British-English Dictionary (GB) by darmeth" and now have a functioning spell check for my emails.

Thank you very much for your help and assistance.

All the best.

Neil.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.