Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps installing itself

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I don't remember installing Firefox, I must have.

When I do the normal windows uninstall, it uninstalls, but then it reappears later as if by magic.

How can I get it to uninstall and stay away?

I don't remember installing Firefox, I must have. When I do the normal windows uninstall, it uninstalls, but then it reappears later as if by magic. How can I get it to uninstall and stay away?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.