Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I AM LOST. AM I CHECKED IN NOW? CAN I USE THE FIREFOX BROWSER NOW (for TECH)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i i need Help! ANSWEER ME!1!

i i need Help! ANSWEER ME!1!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

How can we help you with Firefox?

more options

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

You can find the full installer of the current Firefox release (101.0.1) in all languages and all operating systems here:

See also: