Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 101 Blocks XML file backups saved from my router.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

My software router isn't configured with a certificate so when I log in to router settings via its webGUI using my local domain IP address 192.168.*.* I get and accept the insecure message and can edit the router settings. However when I save the router configuration to my hard drive I get the file name placeholder with zero bytes. Obviously that's bad news if you go back to the XML file and find zero bytes. I tried adding 192.168.*.* to FF site exceptions. That gets the Webgui past the warning messages but the XML backup file the router wants to save is still zero bytes. This doesn't happen with Chrome.

What can I do?

Thanks

My software router isn't configured with a certificate so when I log in to router settings via its webGUI using my local domain IP address 192.168.*.* I get and accept the insecure message and can edit the router settings. However when I save the router configuration to my hard drive I get the file name placeholder with zero bytes. Obviously that's bad news if you go back to the XML file and find zero bytes. I tried adding 192.168.*.* to FF site exceptions. That gets the Webgui past the warning messages but the XML backup file the router wants to save is still zero bytes. This doesn't happen with Chrome. What can I do? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.