Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Capital One/Amazon Cloud Data Breach of 2019 does not appear in monitor.firefox.com

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RiverboatSam

more options

I've received notice via a class action suit settlement that my e-mail address was acquired in a data breach of Capital One / Amazon Cloud Services in March-July of 2019. I cannot find this on monitor.firefox.com - nor does Capital One appear in the comprehensive monitor list of all data breaches. Is there a way to alert firefox of this breach and/or why is this breach not appearing there? Thanks.

I've received notice via a class action suit settlement that my e-mail address was acquired in a data breach of Capital One / Amazon Cloud Services in March-July of 2019. I cannot find this on monitor.firefox.com - nor does Capital One appear in the comprehensive monitor list of all data breaches. Is there a way to alert firefox of this breach and/or why is this breach not appearing there? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Unless you were part of the suite or notified by Mail any such request is consider suspicious.

Hữu ích?

more options

Oh, yeah - I got mail from the settlement folks indicating my info was stolen. There's even a CNN web article about it that I missed seeing from over 2 years ago: https://www.cnn.com/2019/07/29/business/capital-one-data-breach/index.html I guess Firefox Monitor missed it too. Maybe it has something to do with the way Firefox gets notified (or not) as well (?).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.