Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PC Trust

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Why am I being asked to verify my identity, every day, even after I enter the code and click Trust PC?

Why am I being asked to verify my identity, every day, even after I enter the code and click Trust PC?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where are you seeing this?

Hữu ích?

more options

You need to retain cookies and site settings for the site(s).

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.