Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fake website

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I use Firefox for many years, no problems. But recently I got fake websites with www.maccabi4u.co.il and PayPal. What is wrong? I downloaded Chrome and it does not happen.

I use Firefox for many years, no problems. But recently I got fake websites with www.maccabi4u.co.il and PayPal. What is wrong? I downloaded Chrome and it does not happen.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

How did you get that? Sites don't just popup randomly on the Browser unless the user was at a site with malware on it.

more options

Can you be more precise? What do you mean by "fake websites"? What happened when you went to the websites you mention (note that this site translates a partial url into one which is not https)?