Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox, bookmark-bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the bookmark-bar in my Firefox-installation contains the soft-button for the function "Import bookmarks". I do not need this function always showed in the bookmark-bar. How can i remove it ?

In the bookmark-bar in my Firefox-installation contains the soft-button for the function "Import bookmarks". I do not need this function always showed in the bookmark-bar. How can i remove it ?

Giải pháp được chọn

You can right-click this item and click "Remove from Toolbar" or drag this item off the Bookmarks Toolbar in customize mode as this is just a normal toolbar item that can be positioned on any toolbar and in any position.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can right-click this item and click "Remove from Toolbar" or drag this item off the Bookmarks Toolbar in customize mode as this is just a normal toolbar item that can be positioned on any toolbar and in any position.