Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stop syncing across accounts

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi, I use separate business and personal computers and have separate Firefox accounts for business and personal. I needed to use my personal account for something while I was working, so I signed out of my business account, signed in to my personal, and when I signed in to my business account again Firefox had synced everything from my personal account into my business account, which I really don't want. How do I undo this and stop it happening again in the future? Many thanks for your help. Lee J

Hi, I use separate business and personal computers and have separate Firefox accounts for business and personal. I needed to use my personal account for something while I was working, so I signed out of my business account, signed in to my personal, and when I signed in to my business account again Firefox had synced everything from my personal account into my business account, which I really don't want. How do I undo this and stop it happening again in the future? Many thanks for your help. Lee J

Tất cả các câu trả lời (1)

more options