Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My broswer is not saving passwords

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bx.crom

more options

I have set my browser to save paswords but it is not working

I have set my browser to save paswords but it is not working

Giải pháp được chọn

yes I did I had Microsoft customer service figure it out

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi bx.crom, Do you see the Remember Password prompt?

See this article:

Usernames and passwords are not saved https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

yes I did I had Microsoft customer service figure it out

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.