Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My broswer is not saving passwords

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bx.crom

more options

I have set my browser to save paswords but it is not working

I have set my browser to save paswords but it is not working

Giải pháp được chọn

yes I did I had Microsoft customer service figure it out

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi bx.crom, Do you see the Remember Password prompt?

See this article:

Usernames and passwords are not saved https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved

more options

Giải pháp được chọn

yes I did I had Microsoft customer service figure it out