Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing issue

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Every time I try to print any document in Firefox, it prints much smaller than what the preview shows. I have changed margin settings and tried changing the sizing vs 'fit to window', but it still prints smaller than what is showing it will print. if i choose to print in the system dialogue or on another browser its fine. just the firefox print system is not correct. Cannot find an answer anywhere

Every time I try to print any document in Firefox, it prints much smaller than what the preview shows. I have changed margin settings and tried changing the sizing vs 'fit to window', but it still prints smaller than what is showing it will print. if i choose to print in the system dialogue or on another browser its fine. just the firefox print system is not correct. Cannot find an answer anywhere

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you clear cache and try again?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.