On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

For the past few days I could not access my e-mail trough Firefox, but I could through other browser - why?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

Please explain and advise how to resolve the problem. Thank you! Besides, why there is a mention in red that my account is not active. I have been using Firefox constantly for several years. Any explanation?

Please explain and advise how to resolve the problem. Thank you! Besides, why there is a mention in red that my account is not active. I have been using Firefox constantly for several years. Any explanation?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi sslosar, See if these articles offer a quick fix -

Fix login issues on websites that require a username and password https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-login-issues-on-websites-require-passwords

Firefox can't load websites but other browsers can https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.