Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reader view not working properly on some Web pages - Firefox Versions 95-101 - doesn't return text content

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

On some Globo pages, the Reader View does not return the text content of a page. It does return content, but I don't know from where.

It does not happen on every page, and I can't figure out what the difference is between pages that work & pages that don't.

Example: https://gshow.globo.com/novelas/pantanal/noticia/pantanal-zefa-conquista-web-ao-discutir-com-guta-por-causa-de-tadeu-confira-reacoes.ghtml

I'm attaching snippets of what the web page shows and what the Reader View shows.

On some Globo pages, the Reader View does not return the text content of a page. It does return content, but I don't know from where. It does not happen on every page, and I can't figure out what the difference is between pages that work & pages that don't. Example: https://gshow.globo.com/novelas/pantanal/noticia/pantanal-zefa-conquista-web-ao-discutir-com-guta-por-causa-de-tadeu-confira-reacoes.ghtml I'm attaching snippets of what the web page shows and what the Reader View shows.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The Reader View works properly in Chrome.

Được chỉnh sửa bởi RemySecor vào

Hữu ích?

more options

Went to same link and did reader view and didn't get what your second screenshot shows.

Hữu ích?

more options

Ah, so it wasn't a fluke.

When I clicked on the link I posted, the same thing happened. The Reader View worked.

But it doesn't when I work as usual.

Try this:

Click on this: https://gshow.globo.com/novelas/pantanal/

Go down to the entry that has "Pantanal: Muda se abrirá" Right click to open link in new tab In the new tab, click on Reader view.

If you have the time/patience, doing the same thing on other links on that page will product some reader views that work perfectly and some that do not.

Được chỉnh sửa bởi RemySecor vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.